ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА „Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист 

Для своєчасного формування програми та збірника матеріалів просимо Вас надсилати матеріали обсягом не менше 5-ти сторінок (включаючи рисунки та таблиці).

Текст статті друкується у редакторі Microsoft Word без переносу частин слів, шрифтом Times New Roman.

Параметри сторінки - аркуш формату А4, номери сторінок не проставляються, верхнє та нижнє поля – 25 мм, ліве поле – 30 мм, праве поле – 15 мм.

 Структура рукопису:

УДК – без відступу, по лівому краю, розмір шрифту 14, нежирний, великими літерами.

Автор(и) – від УДК через один інтервал, по ширині, розмір шрифту – 12, прізвище та ініціали великими літерами, полужирний, з позначкою 1 або 2 після кожного прізвища, якщо автори статті з різних установ або організацій. На наступній строчці (через 1 інтервал) – курсивом, розмір шрифту 12, малими літерами – назва установи або організації автора, або авторів, (після 1 - для першого, після 2 - для другого, 3 - для третього ..)

Назва статті – від авторів через один інтервал, по ширині, великими літерами, полужирний, розмір шрифту – 12.

Анотація – від назви через один інтервал, по ширині, розмір шрифту – 12, між строковий інтервал – одинарний.

Анотація надається трьома мовами – українська, російська, англійська. Анотація на початку статті друкується мовою основного змісту статті.

Основний текст - від анотації через один інтервал, по ширині, між рядками – одинарний, абзац – 1 см, розмір шрифту – 12.

Після основного тексту – від тексту через один інтервал, список літератури – шрифт – 12, по ширині, розмір шрифту – 12, інтервал між рядками – одинарний.

Анотація після літератури – англійською та російською або українською мовою, розмір шрифту – 12, прізвища авторів, назва статті, оформляються аналогічно, як у початку статті.

Таблиці та рисунки – вбудовані об’єкти, через один інтервал після тексту та до підписів. Слово „Таблиця” вирівнюють по лівому краю, полужирний, розмір шрифту – 12, назву таблиці поряд по ширині, над таблицею. Слово „Рис. 1.” – полужирний, назва рисунку – нежирним, розмір шрифту – 10.