Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист

2010 випуск 1

 

 

Привітання від Першого заступника Міністра МНС України Бута В.П.

Привітання від міського голови м. Кременчука Глухова М.В.

Привітання від Головного редактора Лисиченка Г.В.

Лисиченко Г.В., Ковалевський В.В., Макарчук В.Г., Фесай О.П. Удосконалення технології проведення екологічних експертиз

Неклюдов И.М., Борц Б.В., Довбня А.Н., Березняк Е.П., Саенко Л.А., Бездверный П.Н. Прогнозирование радиационной стойкости гранитоидных пород Украины

Горлицкий Б.А. Пути повышения эффективности социально-экономического механизма и техногенно-экологической безопасности обращения с отходами производства и потребления

Забулонов Ю.Л., Литвиненко Ю.В., Кадошников В.М., Кузенко С.В., Одукалец Л.А. Влияние импульсных электромагнитных полей на сорбцию полютантов в техногенно загрязненных водах

Бєгун В. В., Буравльов Є. П. Ризик орієнтований підхід та страхова справа

Лисиченко О.Г., Ейдельштейн Л.Я. Про Можливості застосування автоматизованої системи «ОЗОН КПТ» в інформаційній технології з оцінки виникнення надзвичайних ситуацій на гідроспорудах

Карпушев С.А., Харитонов А.Ю. Автоматизированная система мониторинга энергоэффективности муниципальных объектов г. Донецка

Спичак Ю.Н., Костив И.Ю., Садовый Ю.В., Головчак В.Ф., Кравец Р.В. Технология охраны окружающей природной среды от влияния горно-добыточных работ

Процко А.А., Процко С.А., Карицкий А.В. Мусороперерабатывающий комплекс (модуль) по пиролизной технологи

Лапицкий В.Н, Борисовская Е.А., Гончаренко В.И. Экологические последствия термической переработки твердых бытовых отходов

Шекель О.Й., Шевченко Л.В. Технології та обладнання для сфери поводження з побутовими відходами

Орлова Т.О. Система управління відходами з урахуванням містобудівних обмежень

Мусич О.Г., Гамалій Т.М., Лисиченко О.Г., Фесай О.П. До питання про заліснення сміттезвалищ

Герцюк М.М., Ковальчук T., Капрал K., Лисиченко Г.В. Аналіз фільтрату полігону побутових відходів №5 м. Києва

Зозуля І.І., Гайдін А.М., Дяків В.О. Шляхи вирішення проблем Львівського полігону твердих побутових відходів

Шушляков А.В., Шушляков Д.А., Овчаренко С.В. Способы защиты атмосферного воздуха от техногенних загрязнений

Швень Н.И. Зависимость скорости ветра в приземном слое от защищенности ветроизмерительных приборов

Боженко В.І., Казмірчук Р.В., Кондратов П.О., Шклярський В.І. Інфрачервоний моніторинг – дієвий засіб виявлення тепловитрат на об’єктах господарського призначення та житлового фонду

Спичак Ю.Н., Костив И.Ю., Головчак В.Ф., Садовый Ю.В., Кравец Р.В. Защита водной среды от загрязнения нефтепродуктами

Лисенко О.І., Луцик С.Л., Голота О.П., Смертенко Є.В. Обґрунтування вимог щодо створення системи екологічного моніторингу територій, забруднених в результаті діяльності військових об’єктів

Казмірчук Р.В., Ларіонов В.В. Інтенсифікація ресурсного потенціалу системи воєнно-екологічної безпеки

Чумаченко С.М., Махкамов М.М., Шереметов С.І., Зотова Л.М. Методика економічної оцінки екологічних збитків від негативного впливу відходів потенційно небезпечних військових об’єктів на довкілля

Казмірчук Р.В., Ларіонов В.В., Ільченко В.В. Джерела та фактори виникнення небезпечної екологічної обстановки в зоні територіальної оборони. Сили та засоби виявлення та оцінки

Сорокін А.М., Чумаченко С.М. Підходи до класифікації відходів, які утворюються на кораблях військово-морських сил, та заходи для попередження забруднення моря