Про збірник

Друкується за постановою Вченої ради ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”
Свідоцтво про державну реєстрацію ДЗМІ – серія КВ № 16163-4635Р від 30.12.2009 р.

ЗАСНОВНИКИ:

 • Державна установа “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”
 • Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради

Редакційна колегія

Лисиченко Георгій Віталійович

— Головний редактор

Забулонов Ю. Л.

— Заступник головного редактора, (Україна)

Демехін Г. А.

— Заступник головного редактора, (Україна)

Іщенко А. А.

— Секретар

Шкапенко В. В.

— Технічний секретар

 • Бойко А. П.
 • Коваленко Г. Д., (Україна)
 • Барбашев С. В., (Україна)
 • Бондаренко Г. М., (Україна)
 • Бєлєвцев Р. Я., (Україна)
 • Крайнов І. П., (Україна)
 • Шмандій В. М., (Україна)
 • Яковлєв Є. О., (Україна)
 • Чумаченко С. М., (Україна)

ІНОЗЕМНІ ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

 • Войчик В., (Польща)
 • Алієв Р., (Азербайджан)
 •  Калінін М., (Білорусь)
 • Єременко В.А., (Росія)


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА „ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ”

Для своєчасного формування програми та збірника матеріалів просимо Вас надсилати матеріали обсягом не менше 5-ти сторінок (включаючи рисунки та таблиці).

Текст статті друкується у редакторі Microsoft Word без переносу частин слів, шрифтом Times NewRoman.

Параметри сторінки – аркуш формату А4, номери сторінок не проставляються, верхнє та нижнє поля – 25 мм, ліве поле – 30 мм, праве поле – 15 мм.

Структура рукопису:

УДК – без відступу, по лівому краю, розмір шрифту 14, нежирний, великими літерами.

Автор(и) – від УДК через один інтервал, по ширині, розмір шрифту – 12, прізвище та ініціали великими літерами, полужирний, з позначкою 1 або 2 після кожного прізвища, якщо автори статті з різних установ або організацій. На наступній строчці (через 1 інтервал) – курсивом, розмір шрифту 12, малими літерами – назва установи або організації автора, або авторів, (після 1 – для першого, після 2 – для другого, 3 – для третього ..)

Назва статті – від авторів через один інтервал, по ширині, великими літерами, полужирний, розмір шрифту – 12.

Анотація – від назви через один інтервал, по ширині, розмір шрифту – 12, між строковий інтервал – одинарний.

Анотація надається трьома мовами – українська, російська, англійська. Анотація на початку статті друкується мовою основного змісту статті.

Основний текст – від анотації через один інтервал, по ширині, між рядками – одинарний, абзац – 1 см, розмір шрифту – 12.

Після основного тексту – від тексту через один інтервал, список літератури – шрифт – 12, по ширині, розмір шрифту – 12, інтервал між рядками – одинарний.

Анотація після літератури – англійською та російською або українською мовою, розмір шрифту – 12, прізвища авторів, назва статті, оформляються аналогічно, як у початку статті.

Таблиці та рисунки – вбудовані об’єкти, через один інтервал після тексту та до підписів. Слово „Таблиця” вирівнюють по лівому краю, полужирний, розмір шрифту – 12, назву таблиці поряд по ширині, над таблицею. Слово „Рис. 1.” – полужирний, назва рисунку – нежирним, розмір шрифту – 10.